A székelyudvarhelyi vasszékely

A vasszékely szobrot eredetileg a 82. Székely Gyalogezredben szolgáló, Ojtozi-szoros védelmében hősi halált halt katonák emlékére állították bajtársaik. Az alkotást 1917-ben készítette Erdélyi István őrmester, Herman Ottó szakaszvezető, Rózsa Géza tizedes és Sipos Jenő honvéd. A vasszékely elnevezést onnan kapta, hogy a cserfából készült akoltást odaszögelt vaspikkelyek borították. Az emléktáblán az alábbi sorok voltak olvashatók: „Észak: Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok. Nyugat: A trón s a haza védelmében vassá válik a székely, s hősi, csodás tettét hirdeti a hon s a világ. Dél: „Magyar testvéreink, ne féljetek, míg napkeletnél állanak a székelyek. Kelet: „Ojtuznál, Volhina síkjain, s ott lenn Doberdón, ismeri az ellenség a puskatusom."

1919-ben a románok ezt a szobrot is meg akarták semmisíteni, mint minden magyar jelenlétre utaló nyomot. Elsőként februárban kijárási tilalmat léptettek életbe, majd annak ideje alatt lefűrészelték róla puskáját. Későbbiekben egy koporsót helyeztek rá, ezzel is meggyalázva a halott bakák emlékét. Ezt a helyi diákok levették ugyan róla, ellenben a román bakák kíméletlenül felpofozták őket. Február 9-én a szobrot végül ledöntötték, és mintegy jelképesen, sortüzet engedtek bele, szimbolikusan kivégezve azt. Amint kiszórakozták magukat, a helyi lakosokkal daraboltatták fel a maradványokat. A talpazat viszont helyén maradt, a II. bécsi döntés után rövid ideig kopjafás országzászlót állítottak ide, ahol a veteránok kegyelettel emlékezhettek elesett bajtársaikra. A szovjet hatalomátvétel után viszont ezt is eltávolították. A rendszerváltás után a városban ismét helyre kívánták állítani a szobrot, amelyet Szabó János szobrászművész alkothatott meg újra. A 260 cm magas, immár bronzból készült alkotást 2000. március 15-én adták át a közönségnek.

Fotók:

  1. https://liget.ro/eletmod/fabol-vaskatona-a-vasszekely-felavatasa
  2. A 82-es honvéd gyalogezred Vasszékely makettje,1917-ben. Forrás: https://kepeslapok.wordpress.com/2012/04/16/szekelyudvarhely/sz-udvhvasszekely/
  3. http://tourinfo.ro/vasszekely/

A székelyudvarhelyi Millenniumi emlékoszlop

Székelyudvarhelyen a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját méltóképpen kívánták megünnepelni a XIX. század alkonyán.  A város főterén új megyeházát építettek, s egyúttal átadásra került a vele szemben lévő emlékoszlop is 1897. július 26-án. A márványoszlop majdnem elérte a nyolc és fél méteres magasságot. Talpazatán két oroszlán feküdt egymással ellentétes irányban, oldalain pedig történelmi címerek díszelegtek. Az oroszlánhoz és az obeliszkekhez három lépcső vezetett fel. A tábláján ez állt: „Hont mutatott a magyarnak a székely, s harcola hűn sok ezernyi veszélylyel tízszázad előtt is ez ősi honért: Most ezerév dialalma jeléül hun-eredetünk erényein épült kőoszlopa hirdeti, hogy ma is él 896-900.” Alkotója Hargitai Nándor volt.

1919-ben az oszlopot a román impérium szétrombolta. Az oroszlánszobrokat a Nagy-Küküllőbe dobták. A számos címer közül mára már csupán kettő maradt meg, melyet a Haáz Rezső Múzeumban őriznek.

Székelyudvarhely népe nem nyugodott bele hőn szeretett műemlékének elvesztésébe. 2008. május 25-én leplezték le újra eredeti helyén az új emlékművet. A helyi alkotóművésznek, Zavaczki Walternek sikerült a régi műemlék eredeti méreteit újraálmodnia, így a város ismét gyönyörködhetett egykoron elveszett műemlékében. Az alkotás tetejére Zavaczki egy turulmadarat tervezett bronzból, ami az eredeti műalkotáson még nem volt látható.

Képek:

1.Székelyudvarhely:milleniumi emlékmű,1899-ben. Erdélyi képeslapok a múltból, Pethő Csongor gyűjteménye Forrás: https://kepeslapok.wordpress.com/2012/04/16/szekelyudvarhely/

  1. A szobor ma. Forrás: http://tourinfo.ro/
  2. 2020. június 4-én a Millenniumi szobrot megkoszorúzva emlékeztek Székelyudvarhelyen a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződésre, a Nemzeti Összetartozás Napján. Fotó: Balázs Attila. Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/harangszoval-koszoruzassal-emlekeztek-a-trianonra-szekelyudvarhelyen